CloseNoord-Holland pad: Driehuizen - Krommenie

Noord-Holland pad: Driehuizen - Krommenie 


Kenschets
De wandeling gaat eerst door de Schermer, dan met het pontje over het Noordhollandschkanaal naar Akersloot. Speciaal voor deze route zijn doodlopende voetpaden door veenpoldertjes en over graskades met elkaar verbonden.
Lengte
22 km
Natuur- of recreatiegebied
 • Alkmaarder- en Uitgeestermeer

  Het gebied ligt in het hart van Noord-Holland, tussen Alkmaar en Haarlem. Het meer van 660 hectare biedt talrijke mogelijkheden voor recreatie op en in het water. Rondom het meer liggen recreatieterreinen (Dorregeest, De Hoorne, Uiterdam, De Woudhaven, Zwaansmeer en eiland Pannekoek) met stranden, lig- en speelweiden en een dagkampeerterrein. In het gebied zijn diverse wandelroutes die door het mooie polderlandschap lopen en er zijn diverse mooie kanoroutes over het meer. Heel bekend is de fietsroute “Pontjesroute”; een absolute aanrader.

 • Eilandspolder

  De Eilandspolder: een rijk natuurgebied.

 • Ham en Crommenije

  Een uniek waterrijk overblijfsel van een oud landschap met hoge natuurwaarden.

Regio
Markering
 • Onbekend
Beschrijving
De wandeling gaat eerst de Schermer door, een 17e-eeuwse droogmakerij met rechte vaarten en wegen. Dan gaat het met het pontje over het Noordhollandschkanaal naar Akersloot om vandaar door de grillige oeverlanden van het Alkmaarder- & Uitgeestermeer te banjeren, langs de oude strandwallen, molens en gemalen van Dorregeest en Uitgeest. Speciaal voor deze route zijn doodlopende voetpaden door veenpoldertjes en over graskades met elkaar verbonden.

De eerste zeedijk pakken we onder Uitgeest op: de Lagendijk. In de middeleeuwen opgeworpen om het via de Krommenie oprukkende water van het IJ en de achterliggende Zuiderzee tegen te houden. Later, na de afdamming van de Krommenie en de inpoldering van het IJ is hij zo verlaagd dat hij nauwelijks meer als dijk te herkennen is. Vanaf Fort Krommeniedijk - onderdeel van de Stelling van Amsterdam - lopen we via paden en bebouwde kom naar station Krommenie.

De route start bij het de brug / wachthuisje. Daar vindt u ook het informatiepaneel over deze etappe.
Startpunt
Driehuizen
U kunt deze etappe beginnen bij de brug / wachthuisje in Driehuizen; kruising Oostdijk - Driehuizerweg.
Bron
 • IVN Consulentschap Noord-Holland