CloseNoord-Holland pad: Den Oever - Kolhorn

Noord-Holland pad: Den Oever - Kolhorn 


Kenschets
Deze wandeling is een verkenning van het vroegere, ganzenrijke eiland Wieringen en zijn bochtige zeedijken. Gevolgd door een doorsteek over rechte kanaal- en polderdijken naar het vroegere Zuiderzeehaventje Kolhorn, op het 'oude land' achter de Westfriese Omringdijk.
Lengte
28 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Onbekend
Beschrijving
Deze wandeling is een verkenning van het vroegere, ganzenrijke eiland Wieringen en zijn bochtige zeedijken. Gevolgd door een doorsteek over rechte kanaal- en polderdijken naar het voormalige Zuiderzeehaventje Kolhorn, op het 'oude land' achter de Westfriese Omringdijk.

Tijdens het ommetje Den Oever toont Wieringen zich met zijn zeedijk, vissershaven, zeezichten en zilte geuren een bijna-waddeneiland. Op de befaamde wier- of beter zeegrasdijk vermindert het 'eilandgevoel' omdat we hier aan de zuidkant over ingepolderd kwelderland uitkijken. Maar het licht-lucht-ruimte gevoel blijft.

Bij het haventje van De Haukes heeft men uitzicht op het golvende keileem-landschap van Wieringen, opgestuwd in de voorlaatste ijstijd. Tenslotte loopt u over hoge grasdijken langs de vogelrijke vooroevers van het Amstelmeer en de plas-dras oevers van het Waardkanaal naar Kolhorn.

De route start bij het Vikingcentrum in Den Oever. Daar vindt u ook het informatiepaneel over deze etappe.
Startpunt
Starten bij de Poort van Holland
De route begint in de recreatieve en toeristische Poort van Holland aan de Havenweg in Den Oever waar het Informatiecentrum Vikingen en het VVV-kantoor Wieringen gevestigd zijn, vlak bij het busstation aan de N99. Ook het infopaneel is hier te vinden.
Bron
  • IVN Consulentschap Noord-Holland