CloseNatuurpad Alloo

Natuurpad Alloo 


Kenschets
Natuurpad in Nationaal Park Duinen van Texel, ook geschikt voor mensen met visuele of fysieke beperkingen.
Lengte
5 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Nationaal Park Duinen van Texel

    Nationaal Park Duinen van Texel een gevarieerd natuurgebied met veel planten en diersoorten en de mogelijkheid om er van te genieten.

Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Staatsbosbeheer
Type markering
De route is gemarkeerd met tekstborden.
Beschrijving
Een natuurpad door bos, duin, graslanden en langs een duinrel.
Startpunt
EcoMare Ruyslaan 92,

1796 AZ De Koog.
Parkeergelegenheid
bij het startpunt
Folder, boekjes
Folder Natuurpad Alloo, ook in grootsschrift, braille en gesproken, bij startpunt of www.staatsbosbeheer.nl
Bron
  • Staatsbosbeheer