CloseMonnikenpad rond Egmond-Binnen

Monnikenpad rond Egmond-Binnen 


Kenschets
Adelbertus die samen met Willibrordus de Friese bevolking kwam bekeren, was een geliefd man. Er werden hem grote wonderen toegeschreven en hij kon rekenen op een grote schare toehoorders tijdens zijn preken. Zijn leven is nauw verbonden met de geschiedenis van de streek rondom Egmond-Binnen. Het Monnikenpad doet deze geschiedenis herleven.
Lengte
9 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Noordhollands Duinreservaat / Duinen bij Egmond

    De drie Egmonden hebben een rijke historie (abdij van Egmond-Binnen en het Slot op den Hoef in Egmond aan de Hoef) die onlosmakelijk verbonden is met het duingebied. Hoge duinen en een scherpe overgang van natuurlijk landschap naar cultuurlandschap.

Regio
Markering
  • Ja
Type markering
De route is gemarkeerd met rood-gele pijlen.
Beschrijving
Adelbertus is de monnik die hier in het jaar 690 na Christus kwam om samen met Willibrordus het christendom te prediken. Zijn sterfdag - in 740 - wordt nog elk jaar herdacht. Die Sint Adelbertusviering is een heel bijzondere ervaring. Dan komen de monniken uit de Egmonder abdij bijeen om samen met honderden bezoekers bij het oorspronkelijke graf van Adelbertus te bidden.
Bij dit graf op de Adelbertusakker begint het Monnikenpad. De wandeling is zeer de moeite waard. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de abdij, want de abdijkerk, het abdijmuseum, de abdijwinkel en de galerie zijn vrij toegankelijk. Daarna loopt u dwars door de polders tussen Egmond-Binnen en Heiloo, het gebied waar de monniken vanaf de middeleeuwen actief waren met het ontginnen van moeras, de aanleg van dijken en het graven van sloten en vaarten.
Startpunt
Adelbertusakker, Oude Schulpweg 18, aan de westkant van Egmond-Binnen. Parkeren op PWN parkeerplaats naast restaurant Anno Nu.
Parkeergelegenheid
Parkeren op parkeerterrein bij restaurant Anno Nu.
Folder, boekjes
www.wielenmaker.nl/Monnikenpad/monnikenpad.html
Bron
  • Landschap Noord-Holland