CloseLoosdrechtse Plassen

Loosdrechtse Plassen 


Kenschets
Na de drukte in het dorp Oud-Loosdrecht is de rust in het erboven gelegen moerasgebied de Vuntus verpletterend. Vanaf paal 3 hoor je niets dan meerkoeten, karekieten, een koekoek en het plonzen van de peddels. Je glijdt langs velden waterlelies, rietzomen, moerasbosjes en weitjes en bent bij paal 14 best wel blij als de bewoonde wereld weer opduikt.
De Vuntus is het noord-oostelijke deel van de Loosdrechtse Plassen. In dit Natuurmonument is het bij de turfwinning ontstane patroon van petgaten en legakkers nog gedeeltelijk in tact. De wirwar van water en land is bijzonder rijk aan moerasdieren en –planten. Om hen niet te verstoren is een groot deel van de Vuntus stiltegebied.
Lengte
5 km
Activiteit
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Natuurmonumenten
Bron
  • Natuurmonumenten