CloseLepelaarroute

Lepelaarroute 


Kenschets
Varen in een doolhof.
Lengte
8 km
Activiteit
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Staatsbosbeheer
Type markering
De route is gemarkeerd met vogelbordjes.
Beschrijving
De tocht geeft een prachtig beeld van het gebied. Met een kano, roei- of fluisterboot komt u op plekken die anders onbereikbaar zouden zijn. Het is wel van belang de route goed te volgen. Veel sloten zijn namelijk ondiep of lopen dood. Besef dat u een 'indringer' bent in een kwetsbaar natuurgebied. Vaar niet in rietkragen, ga alleen aan wal op de daarvoor aangegeven plaatsen en blijf op redelijke afstand van fuiken en drijvende nesten. En niet vergeten: neem een afvalzak mee! Onderweg komt u langs een picknickeilandje (aangegeven met een bordje). Hier kunt u aan land gaan om even uit te rusten.
Startpunt
Het makkelijkste beginpunt is uiteraard de kanoverhuur.
Folder, boekjes
De folder 'De Eilandspolder: een rijk natuurgebied' is verkrijgbaar bij de boswachter.
Bron
  • Staatsbosbeheer