CloseLeiroute: varen in de Eilandspolder west

Leiroute: varen in de Eilandspolder west 


Kenschets
Varen tussen de weidevogels en rietkragen.
Lengte
8 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Eilandspolder

    Oer-Hollands Landschap met water en veenweiden temidden van oude stadjes.

Regio
Markering
  • Onbekend
Beschrijving
Roeiboten of fluisterboten zijn te huur bij De Kleine Haag in Noordeinde en De Vriendschap in Noordeinde.
Alleen in het zomerhalfjaar zijn er bootjes te huur.

Het westelijke deel van de Eilandspolder wordt beheerd door Landschap Noord-Holland.
Startpunt
Restaurant De Kleine Haag in Noordeinde of Restaurant De Vriendschap in Driehuizen.
Folder, boekjes
De route staat beschreven in de Gids voor de Eilandspolder geschreven door Frans Buissink.
Bron
  • Landschap Noord-Holland