CloseKwelroute

Kwelroute 


Kenschets
Invloeden van brak kwelwater.
Lengte
3 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Staatsbosbeheer
Type markering
De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.
Beschrijving
Het brakke kwelwater heeft invloed op het bos en het parkachtige landschap dat u tegenkomt op de route. Afgestorven bomen die niet op de zoute ondergrond konden gedijen worden dankbaar gebruikt door mossen, dit geeft een gevarieerde aanblik. In het parkachtige landschap staan zoutminnende plantensoorten zoals Echt Lepelblad.
Startpunt
Parkeerplaats Dijkgatbos of ingang Noorderdijkweg.
Parkeergelegenheid
Parkeerplaats Dijkgatbos of ingang Noorderdijkweg langs de weg.
Bron
  • Staatsbosbeheer