CloseKennemerduinen - Ingang Koevlak (groen)

Kennemerduinen - Ingang Koevlak (groen) 


Kenschets
Via speelvijver ít Wed naar uitzichtpunt Konijnenberg en terug door het Rietvlak
Lengte
3.5 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • PWN
Type markering
De route is voorzien van houten paaltjes met een groene markering
Beschrijving
Dit is een korte wandeling door de jonge duinen. U begint bij het bezoekerscentrum De Kennemerduinen, ingang Koevlak aan de Zeeweg in Overveen. Dit ligt aan de binnenrand van de duinen. Hier komen vooral eiken- en abelenbossen voor. Als u de groene markering volgt, komt u bij ít Wed terecht. Dit is een recreatieplas die in de jaren í50 van de vorige eeuw gegraven is. Zwemmen is mogelijk tijdens het zwemseizoen (1 mei t/m 30 september). Het strand en de duinen er omheen zijn toegankelijk en bieden speelgelegenheid voor kinderen.

Het landschap voorbij ít Wed is kenmerkend voor de jonge duinen: aangeplante dennenbossen op de duintoppen en gras- en struikbegroeiing in de duinvalleien. Deze vergrassing en verstruiking is niet altijd gewenst. Het leidt tot een eentonig duinbeeld. Om dit tegen te gaan zijn er grote grazers ingezet. Dit kunnen Schotse Hooglanders (koeien) zijn of Koniks (paarden). Het resultaat hiervan is te zien: bloemen, kruiden en mossen komen in de plaats van de gedeeltelijk weggevreten gras- en struikbegroeiing. Zo wordt een gevarieerder duinbeeld bereikt. Ook al lopen de dieren los rond, ze zullen u niet aanvallen. Om zeker te zijn van uw veiligheid, kunt u het beste voldoende afstand (25 m) houden van de dieren en ze vooral niet aaien of voeren. Rond ít Wed zijn veerasters geplaatst zodat de grazers niet op het recreatieterrein komen.

Na het uitzichtpunt de Konijnenberg loopt u door een stuk open duin. Links kunt u het kruis van de Erebegraafplaats zien. De Erebegraafplaats is alleen toegankelijk vanaf de hoofdingang aan de Zeeweg, niet vanaf deze route. Op de terugweg richting Koevlak, zijn tussen de Helmberg en het Rietvlak aan weerszijden van de weg gedenkstenen geplaatst. Hier zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verzetslieden doodgeschoten en begraven. Na de oorlog zijn deze mensen herbegraven op de Erebegraafplaats.

Na de gedenkstenen bereikt u de Waterleidingweg. Dit is een verharde weg. Vanaf deze weg kunt u via een pad aan de rechterkant, doorsteken over het speelterrein naar ít Wed. U kunt ook de groene markering blijven volgen, zodat u uiteindelijk terugkomt op het beginpunt van de wandeling.
Startpunt
Ingang Koevlak, langs de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee
Parkeergelegenheid
Bij startpunt route. Voor een overzicht van de parkeertarieven, ga naar www.pwn.nl.
Bron
  • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland