CloseIlperveldroute

Ilperveldroute 


Kenschets
Een mooie route langs een open eilandenrijk met veel vogels, hoge rietkragen en schrale graslanden.
Lengte
11 km
Typering
Activiteit
Natuur- of recreatiegebied
  • Ilperveld

    Een uitgestrekt veenweidegebied met ongekende vaarmogelijkheden, trilveen en een natuurpad.

Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Landschap Waterland
Parkeergelegenheid
Ruim voldoende parkeergelegenheden
Folder, boekjes
Deze route is beschreven in een full colour routefolder: KANOKAART, Waterland-West; ‘Varen door de velden’. Hierin vindt u een gedetailleerde routekaart, informatie over natuur, landschap cultuurhistorie, waterbeheer en attracties en bezienswaardigheden langs de route en praktische informatie. In deze folder vindt u in totaal vier routes, waaronder ook de Twiske, Riemen, en Vennen route.
Bron
  • Recreatie Noord-Holland