CloseIJzeren Veld, Bikbergen en Crailo

IJzeren Veld, Bikbergen en Crailo 


Kenschets
Landgoedbossen ten oosten van Bussum. Met zware beuken, holle paden en open plekken met akkers.
Lengte
7 km
Natuur- of recreatiegebied
 • IJzeren Veld

  Het IJzeren Veld is qua indeling en naam, een ietwat "vreemd" gebied. De naam omdat niemand de herkomst ervan kent en de indeling omdat het bestaat uit een paar, voor Gooise begrippen, vrij grote stukken bouwland en aangeplant bos. Het is een charmant gebied waar wandelaars telkens weer verrast opkijken. De vier oude beuken dichtbij de Langerhuizenweg zijn de enige bomen in het IJzeren Veld die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd.

 • Bikbergen

  Bikbergen is een aaneengesloten, zeer afwisselend bos met oude beukenlanen en een akker uit de middeleeuwen. Ook de fraai gelegen, statige villa’s in de bosranden maken een wandeling aantrekkelijk.

 • Crailo

  Crailo is als landgoedbos aangelegd. De oude beukenlanen, kronkelende paden, akkers en de vele doorkijkjes zijn hiervoor kenmerkend. Het ‘hoogtepunt’ is de Trapjesberg.

Regio
Markering
 • Ja
Type markering
De route is gemarkeerd door genummerde palen met rode pijl.
Beschrijving
Het landgoedkarakter van dit gebied is te herkennen aan de ca. 200 jaar oude beukenlanen. De oude beuken worden door spechten gebruikt om er luidruchtig op te hameren en zo hun territorium kenbaar te maken. Dit vraagt natuurlijk om een reactie van de buurman, enzovoort. De oude en verlaten spechtengaten worden weer gebruikt door vleermuizen. Bij beuken spreekt men wel over 100 jaar groei, 100 jaar stabilisatie en 100 jaar aftakeling. Het is dus onvermijdelijk dat deze 200 jaar oude beuken zullen wegvallen. Of het dan nog lukt om tussen de oudere en hoge bospercelen nieuwe laanbeuken op te laten groeien, is niet zeker. In een beukenbos is nauwelijks ondergroei. Beuken zijn meesters in het opvangen van licht. Daaronder kunnen dan ook alleen planten en mossen groeien die met weinig licht tevreden zijn.
Startpunt
Startpunt op dagrecreatieterrein De Steen, gelegen aan de Crailoseweg te Huizen, naast revalidatiecentrum De Trappenberg.
Parkeergelegenheid
Er is parkeergelegenheid aanwezig.
Folder, boekjes
Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. Te bestellen voor Euro 7,90 ( 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het Goois Natuurreservaat.
Tevens verkrijgbaar bij de regionale VVV en ANWB te Hilversum.
Bron
 • Goois Natuurreservaat