CloseDuinen bij Castricum - Rondje infiltratiegebied

Duinen bij Castricum - Rondje infiltratiegebied 


Kenschets
Hier wordt van rivierwater drinkwater gemaakt
Lengte
6.6 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • PWN
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een rode driehoek
Beschrijving
Bossen, grazende schapen en open duin ziet u op uw wandeling. In dit gebied wordt drinkwater geproduceerd, sinds de jaren 50 van de vorige eeuw door middel van infiltratie van rivierwater. Het infiltratiegebied is zeer rijk aan vogels, vissen en planten.

U loopt langs een dennenbos. Deze dennen zijn van oorsprong geplant om als stuthout in de mijnen van Limburg te dienen. Dennenhout was daar geschikt voor, omdat het bij zware belasting kraakt voordat het breekt. Zodoende werkte het als waarschuwing bij instortingsgevaar.
De mijnen zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw gesloten en nu zijn de dennen uitgegroeid tot forse bomen.

Het infiltratiegebied is erg belangrijk voor de drinkwatervoorziening in Noord-Holland. Via het IJsselmeer wordt voorgezuiverd rivierwater in de panden gelaten. Dit water infiltreert in de zandbodem en wordt enkele tientallen meters verderop weer uit de grond opgepompt. Deze ondergrondse doorstroming duurt ongeveer 21 dagen, waarbij alle bacteriŽn en virussen worden gedood. Daarna volstaat een beperkte nazuivering om er drinkwater van te maken.
Het infiltratiegebied is zeer rijk aan vogels, vissen en planten.

In het Hoefijzermeer kunt u in het voorjaar en de zomer een grote kolonie aalscholvers aantreffen. Deze komen elk jaar terug om te broeden op het eilandje in het midden van het meer.

Roodaam is een bosreservaat waar al jarenlang geen beheer en werkzaamheden meer worden uitgevoerd. U komt langs vogelkijkpunt ‘De Winterkoning’. Een prima gelegenheid om nog wat leuke vogels te spotten. Misschien ziet u een prachtige ijsvogel!
Startpunt
Ingang Johanna's Hof, langs de Zeeweg van Castricum naar Castricum aan Zee
Parkeergelegenheid
Bij startpunt route
Bron
  • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland