CloseDuinen bij Castricum - Leppad

Duinen bij Castricum - Leppad 


Kenschets
Wandelen door voormalig landbouwgebied en langs een voorbeeld van natuurherstel
Lengte
3.6 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • PWN
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een gele driehoek
Beschrijving
Deze wandeling voert voornamelijk door bos, en start bij bezoekerscentrum De Hoep van drinkwaterbedrijf PWN / restaurant Johanna’s Hof.
De naam Johanna’s Hof vindt zijn oorsprong in een boerderij die bij de grote duinontginningen in de tijd van koning Willem I is gebouwd. De toenmalige eigenaar van het duinterrein, jonkheer Gevers, was getrouwd met Johanna en zo kreeg de boerderij de naam Johanna’s Hof, ter meerdere glorie van Johanna Gevers.
Ten behoeve van de duinontginningen is er een afwateringskanaal gegraven genaamd de Hoepbeek. Deze beek was hoepelvormig, vandaar deze naam. Het bezoekerscentrum De Hoep ontleent dus ook zijn naam aan de historie van het duinterrein.
De wandeling voert voor het grootste deel door terrein dat tijdens de duinontginning is uitgevlakt. Onderweg zult u daarom ook maar weinig echte duinen tegenkomen.
De duinontginningen in deze streek zijn mislukt door droogte en gebrek aan mest (kunstmest was in de 19e eeuw nog niet voorhanden). De verlaten percelen zijn tijdens de zware economische crisis in de 30-er jaren van de vorige eeuw bebost. In grote werkverschaffingsprojecten werden de percelen gespit en vervolgens beplant met dennen. Alle dennen die u onderweg ziet zijn nu dus zo'n 80 jaar oud. Op veel plaatsen staan nu ook dode dennenbomen. Aantasting door honingzwam is daar de oorzaak van. Eigenlijk zijn deze dennen niet geschikt voor de duinen, ze worden dan ook niet veel ouder, maar de volgende generatie bomen is al onderweg om de opengevallen plaatsen in te nemen.

De naam van deze wandeling is afkomstig van De Lepstukken, een niet ontgonnen stuk duin. Vroeger had het de vorm van een lip of van een lepel. De voormalige parkeerplaats van kampeerterrein Bakkum is weer teruggebracht in zijn oude staat: een natte duinvallei langs de voormalige Hoepbeek met fraaie plas-dras poelen.
Het gebied biedt ruimte aan verschillende vogels, amfibieën en zeldzame planten.
Startpunt
Ingang Johanna's Hof, langs de Zeeweg van Castricum naar Castricum aan Zee
Parkeergelegenheid
Bij startpunt route (parkeerterrein bezoekerscentrum)
Bron
  • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland