CloseDuin en Kruidberg

Duin en Kruidberg 


Kenschets
Van de beboste binnenduinrand naar de zee en weer terug. Een pittige wandeling door de duinen. Maar het verveelt geen moment. Steeds weer mooie uitzichten en een begroeiing die langzaam maar zeker verschuift. Beukenbos, naaldbos, struweel, kortmossteppe en uiteindelijk, na het helm, een leeg strand met een plukje wier.
Duin- en Kruidberg is het noordelijke deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De opeenvolging van binnenduinen, middenduinen, buitenduinen en zeereep is hier in een bijzonder natuurlijke staat. Daardoor kunt u in dit Natuurmonument ook opmerkelijk veel verschillende planten en dieren ontmoeten. Van beuk tot tijm en van meeuw tot specht. Maar ook minder alledaagse soorten als parnassia en rugstreeppad.
Lengte
14 km
Regio
Markering
  • Onbekend
Type markering
De route is niet gemarkeerd.
Bron
  • Natuurmonumenten