CloseDorregeesterpolderroute

Dorregeesterpolderroute 


Kenschets
Wandelen over de graskade, door de weilanden, langs brede rietkragen en tussen de koeien door naar de Dorregeestermolen... dat is de Dooregeesterpolderroute!
Lengte
5.5 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Alkmaarder- en Uitgeestermeer / Dorregeest

    Op het recreatieterrein kunt u terecht om vanaf de oever te surfen of om te verblijven op het dagkampeerterrein. Daarnaast kunt u er zwemmen of genieten op de speel- en ligweide.

Regio
Markering
  • Onbekend
Beheerder
  • Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Toegankelijkheid honden
Nee.
Beschrijving

De route loopt door de Dorregeesterpolder, op de rand van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, tussen Uitgeest en Akersloot.


Natuur
De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Er zijn minstens 21 vissoorten aangetroffen. Vooral brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars komen veelvuldig voor. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.


Historie
Recreatieterrein Dorregeest ligt ten noordoosten van Uitgeest. Hier lagen vroeger ook de akkers, die ‘geesten’ werden genoemd (terug te vinden in plaatsnamen als Uitgeest en Dorregeest).


Cultuur
Dorpen en een molen.


Startpunt
De wandelroute begint en eindigt aan het einde van het dagkampeerterrein op recreatieterrein Dorregeest.
Parkeergelegenheid
Er zijn diverse gratis parkeergelegenheden in de buurt van het startpunt.
Bron
  • IVN Consulentschap Noord-Holland