CloseDe Muywandeling

De Muywandeling 


Kenschets
Wandeling door het bekende natuurreservaat 'De Muy' met uitzicht vanaf de Bertusnol.
Lengte
4 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Nationaal Park Duinen van Texel

    Nationaal Park Duinen van Texel een gevarieerd natuurgebied met veel planten en diersoorten en de mogelijkheid om er van te genieten.

Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Staatsbosbeheer
Type markering
De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.
Beschrijving
De Muy is een relatief jong duingebied met veel natte duinvalleien. In het verleden deels in cultuurgebracht, maar nu aan de natuur teruggegeven. Van af het uitkijkpunt op de Bertusnol heeft u een goed overzicht over dit gebied, wel moet u daarvoor een pittige trap beklimmen.
Startpunt
Mienterglop, Texel
Parkeergelegenheid
Mienterglop
Folder, boekjes
Folder in bakje bij startpunt

Boekje Natuur op Texel
Bron
  • Staatsbosbeheer