CloseBollekamerwandeling

Bollekamerwandeling 


Kenschets
Binnenduingebied met oudere natte duinvalleien, begraasd met hooglanders en exmoorponny’s.
Lengte
3 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Nationaal Park Duinen van Texel

    Nationaal Park Duinen van Texel een gevarieerd natuurgebied met veel planten – en diersoorten en de mogelijkheid om er van te genieten.

Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Staatsbosbeheer
Type markering
De route is gemarkeerd met blauwe bordjes.
Beschrijving
De Bollekamer is een prachtig duingebied in het zuidwesten van Texel. Brede valleien met duinheidebegroeiing kenmerken het gebied. De grootste duinvallei is het Grote Vlak. Deze vallei is ontstaan na de aanleg van een stuifdijk in het midden van de achtiende eeuw. Door het graven van de Moksloot werden de duinvalleien ontwaterd. Zo konden ze worden gebruikt als landbouwgrond. Later werd de Moksloot gebruikt voor de winning van drinkwater op Texel. Sinds 1993 is het gebied weer teruggegeven aan de natuur. Nu kun je er zelfs een bruine of blauwe kiekendief treffen.

Ten zuiden van de wandelroute loopt een laarzenpad vanaf het strandpaviljoen over het Loodsmanduin. Vanaf dit hoogste duin van Texel heeft u een prachtig uitzicht over de Bollekamer en het Grote vlak. Het duin werd vroeger gebruikt door de loodsen uit Den Hoorn. In 1938 is er een militaire commandopost gevestigd. Als een van de laatste voorbeelden van Nederlandse vestingbouw is het tot monument verklaard.
Startpunt
Hoornderslag, Texel
Parkeergelegenheid
Bij het startpunt
Folder, boekjes
Folder in bakje bij startpunt.
Boekje Natuur op Texel.
Bron
  • Staatsbosbeheer