Kraansvlak - Voetspoor (geel)

  • 3 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
- Ingang Noordduinen (Zandvoort) of ingang Duinpieperpad (Kop van Bloemendaal) - Ingang Wurmenveld (Zandvoort) of ingang Sophialaan (Zandvoort)

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Parkeerterrein Boulevard (parkeertarief gemeente Zandvoort). Parkeerterrein Kop van Bloemendaal (parkeertarief gemeente Bloemendaal)
Type markering
Houten paaltjes met gele markering
Kenschets
Een ruige duinwandeling in Kraansvlak dwars door het leefgebied van de wisenten. Voor het wisentgebied gelden speciale toegangsregels: zie www.wisenten.nl
Toegankelijkheid honden
Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd.
Omschrijving

Via deze route loopt u op een voetspoor van ingang Noordduinen naar het Wurmenveld dwars door het leefgebied van de wisenten. Het voetspoor is aangegeven door paaltjes met een gele kop. Toegang tot het wisentgebied gebeurt via een trapje over het stroomraster. Terug naar het vertrekpunt loopt u via het wandel- en fietspad Duinpieperpad. Ook vanaf dit pad zijn de wisenten regelmatig zichtbaar, maar dan achter het raster dat hun leefgebied begrenst.


Sinds 2007 leven er in het Kraansvlak wisenten, ook gekend als Europese bizons. Volwassen stieren wegen tot 850kg en hebben al snel een schofthoogte van 1.80m. Niet voor niets dus zijn ze de grootste landzoogdieren van Europa!
Wisenten hebben een slanke bouw, een hoge rug, korte, naar boven gekromde zwarte horens en een vrij egale donkerbruine vacht. In de schaduw van een bos zijn ze moeilijk te ontdekken maar in het open duin maakt u een goede kans de kudde te spotten en te observeren. Ze grazen graag in duinvalleitjes, nemen zandbaden op open plekken, liggen te zonnen of te herkauwen op de zandvlakte en lopen soms zelfs vlak bij het pad.
Wisenten kwamen al vlak na de laatste ijstijd in Europa voor.
Sedert de middeleeuwen nam het aantal wisenten af door bejaging en ontginning van hun leefgebied. Alleen in de laatste onontgonnen gebieden en adellijke jachtreservaten van Oost-Europa hield de soort nog stand. De laatste wilde exemplaren stierven in 1919 in het woud van Bialowieza en in 1927 in de Kaukasus. Met een kleine populatie die nog in gevangenschap leefde werd een fokprogramma opgezet en de sterkste dieren werden in natuurgebieden uitgezet. Momenteel zijn er wereldwijd weer ongeveer 6600 wisenten, verspreid over natuurgebieden, wildreservaten, fokcentra en dierentuinen (bron: EBPB, december 2016). Slechts 4900 daarvan leven in (semi-)wilde omstandigheden. De kudde van het Kraansvlak, is daar een mooi voorbeeld van!


In het Kraansvlak grazen ook Schotse hooglanders, konikpaarden, ree├źn, damherten en konijnen. Al deze grazers samen zorgen voor een afwisselend landschap met kortgrazige stukjes vol bloemen, ruigere plekken, jong struikgewas en solitaire struiken en bomen. Doordat de dieren zandbaden nemen en met hun hoeven de begroeiing open trappen ontstaan zandplekken en stuifkuilen. Van die afwisseling in het landschap hebben niet alleen planten maar ook de typische duindieren als zandhagedis, zandloopkever, boommarter, graafbijen, wijngaardslakken en konijn veel profijt.


Verlaat het wisentgebied via weer een overstapje en loop verder langs het Duinpieperpad, richting uw vertrekpunt


U wandelt nu door het ‘zeedorpenlandschap’ rondom Zandvoort. Eeuwen geleden al gebruikten de bewoners de duinen rondom de kustdorpen om akkertjes aan te leggen en hun vee te laten grazen. Op die manier is hier het zeedorpenlandschap ontstaan: een bijzonder soort duin met soorten die goed zijn aangepast aan betreding, bebouwing en begrazing.
Ook nu zijn een aantal van de oude akkertjes nog in gebruik.
De leden van de Zandvoortse aardappelteeltvereniging verbouwen er ‘duinpiepers’: een oud Zandvoorts aardappelras dat het goed doet op de droge, schrale zandgrond.
De kwekers gebruiken oude teeltmethodes en om de grond niet uit te putten blijven de akkertjes regelmatig een jaar braak liggen. Door de goede samenwerking van de vereniging en de natuurbeheerder PWN blijven zowel de mooie traditie van de duinaardappelteelt als het soortenrijkdom van het zeedorpenlandschap in stand.


Voor meer informatie over de wisenten en hun leefgebied Kraansvlak: zie www.wisenten.nl

Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Saskia - donderdag 17 december 2020

De gele route is meer dan 3 km