Kennemerduinen - Ingang Bleek en Berg/Parnassia (rood)

  • 11.5 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
- Ingang Bleek en Berg, langs de Bergweg, tussen Santpoort-Zuid en Bloemendaal - Ingang Parnassia, vanaf de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee rechtsaf 1,5 km naar het noorden. Bij het infopaneel.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunten route. Voor een overzicht van de parkeertarieven, ga naar www.pwn.nl.
Type markering
Houten paaltjes met rode markering
Kenschets
Wandelen van binnenduinrand naar zeereep en weer terug
Omschrijving
De route loopt vanaf Parnassia over de Bruid van Haarlem (een stuivend duin) naar het Snoekebos en dan via de ingang Bleek en Berg weer terug langs de Oosterplas, de Starreberg en het Vogelmeer.
U kunt ook bij Bleek en Berg beginnen, langs de Oosterplas, Starreberg en het Vogelmeer, naar Parnassia en dan over de Bruid van Haarlem en het Snoekebos terug naar Bleek en Berg

Bij de ingang van Parnassia staat een informatiebord met leuke wetenswaardigheden over het gebied. De route vertrekt hier en loopt via het fietspad door een begrazingshek met veeraster. Dit hek staat er om de dieren in het begrazingsgebied te houden. De duinen zijn op veel plaatsen dichtgegroeid met grassen en struiken, waardoor planten- en diersoorten van het open duinlandschap verdwijnen. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke achteruitgang van de konijnenstand in de laatste 20 jaar. Om een gevarieerder en meer oorspronkelijk duinbeeld te krijgen, hebben de beheerders Schotse Hooglanders (koeien), Koniks (paarden) en Shetland pony’s ingezet. Deze dieren eten de begroeiing op en trappen de bodem open. Hierdoor groeien er weer kleurige mossen, kruiden en bloemen. De koeien zien er imposant uit maar ze hebben een goed karakter. Voor alle vee in het gebied geldt het volgende: houd afstand (ongeveer 25 m), aai en voer ze niet. Langs deze route komt u de grazers misschien wel tegen. Als u het pad verder vervolgt loopt u over de Bruid van Haarlem. Dit grote stuk duin is in 2003 afgeplagd en afgegraven zodat het zand door de wind weer gaat stuiven. Afhankelijk van de neerslag en de wind "loopt" dit duin zo’n vijf meter per jaar in de richting van de overheersende zuidwestenwind. In het vochtige gebied achter het stuifduin ontstaat een vochtige duinvallei met onder andere parnassia, duizendguldenkruid, knopbies en slanke gentiaan. Op het stuifduin heerst een soort woestijnklimaat; heel droog, heet in de zomer en ’s winters erg koud. Daar kunnen slechts weinig planten- en dierensoorten tegen. Het duinviooltje en muurpeper groeien er wel, en voor zandhagedissen zijn de zanderige plekken heel geschikt om hun eieren te leggen.
De Bruid is vernoemd naar het wilgenroosje. Dit plantje kwam vroeger veel voor op deze duinhelling. Als het is uitgebloeid, vormt het een witte pluim. De zee van witte pluimpjes op de helling deed denken aan een bruidssluier, vandaar de naam.
De Bruid van Haarlem is een z.g. aardkundig monument: een belangrijk, waardevol landschappelijk element met een beschermde status.
De duinen in het Nationaal Park zijn in het verleden door grondwaterwinning voor de drinkwaterproductie sterk verdroogd. Daardoor verdwenen allerlei planten, kenmerkend voor natte duinvalleien. Na de stopzetting van de waterwinning in 2002 zijn een aantal projecten uitgevoerd om de natte duinvalleien te herstellen. Groot Olmen is daar een goed voorbeeld van.
Inmiddels groeien hier al echte natte duinvallei planten zoals ogentroost, duizendguldenkruid en duinrus. Niet alleen planten varen wel bij hoger grondwater. Ook amfibieën, watervogels, vleermuizen, libellen en juffers hebben er veel voordeel van. Op de educatieve grondwatermeter kunt u de actuele grondwaterstand aflezen en op bijbehorende borden meer leren over over verdroging in Nederland.
Via het speelterrein Snoekebos gaat u verder richting ingang Bleek en Berg. De route loopt vervolgens verder naar de Oosterplas, een idyllisch duinmeertje dat erg geliefd is om de rust en het mooie landschap. U kunt er ook (op eigen risico!) zwemmen of baden. Via het hoger gelegen pad rond het meer loopt u het duin in en naar het uitzichtpunt de Starreberg. Vanaf hier hebt u een mooi panoramazicht over de duinen. De overgangen van de binnenduinrand in het oosten, de duinstruwelen in het midden en de zeereep in het westen, zijn vanaf dit punt duidelijk zichtbaar.
Als u het pad volgt komt u langs het Vogelmeer waar u veel soorten vogels kunt bekijken. In de winter kunt u hier onder andere de wintertaling, smient, kuifeend en de tafeleend bekijken. En in de zomer ziet u misschien wel futen met jongen, een zilverreiger of een ijsvogeltje. Iets uit de route staat een observatiehut waar u altijd een kijkje kunt nemen.
Via het laarzenpad - dat gemarkeerd is met witte paaltjes - kunt u weer een stukje over de Bruid van Haarlem lopen. Bij hoge waterstand is deze weg afgesloten en moet u omlopen via het fietspad. Daarna volgt u het pad langs het parkeerterrein naar de ingang Parnassia.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

liek - zondag 23 mei 2021

wat een mooi en verrassend natuurgebied

Jane - zaterdag 31 oktober 2020

Een prachtige, zeer afwisselende route, met, halverwege, als je in Bloemendaal begint, een fijne stop bij Parnassia.