De Muywandeling

  • 4 KM
Beheerder
Staatsbosbeheer
Startpunt
Mienterglop, Texel

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Mienterglop
Type markering
De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.
Kenschets
Wandeling door het bekende natuurreservaat 'De Muy' met uitzicht vanaf de Bertusnol.
Folder, boekjes
Folder in bakje bij startpunt
Boekje Natuur op Texel
Omschrijving
De Muy is een relatief jong duingebied met veel natte duinvalleien. In het verleden deels in cultuurgebracht, maar nu aan de natuur teruggegeven. Van af het uitkijkpunt op de Bertusnol heeft u een goed overzicht over dit gebied, wel moet u daarvoor een pittige trap beklimmen.
Bron
Staatsbosbeheer

Vond je dit een leuke route?