Hoorneboegse Heide en Zwarte Berg

  • 6 KM
Beheerder
Goois Natuurreservaat
Startpunt
Startpunt op het dagrecreatieterrein De Zwarte Berg aan de Utrechtse Weg (ingang circa 800 meter voorbij de Noodweg, richting Hilversum).

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid aanwezig.
Type markering
Route gemarkeerd door genummerde palen rode pijl.
Kenschets
Gelegen ten zuiden van Hilversum. Voert door bos en over heide. In een deel van het terrein dienen honden te zijn aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli). Bijzondere toegangsbepaling voor honden (zie borden ter plaatse).
Folder, boekjes
Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. Te bestellen voor Euro 7,90 ( 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het Goois Natuurreservaat.
Tevens verkrijgbaar bij de regionale VVV en ANWB te Hilversum.
Omschrijving
Net als met andere heidevelden in het Gooi is ook hier begrazing door runderen noodzakelijk voor het behoud van de heidevegetatie. Ook in het bosgebied zorgen ze voor meer variatie en een grotere soortenrijkdom dan in een aangeplant bos. In dit gebied wordt geregeld de hazelworm gesignaleerd (geen worm maar een lange hagedis zonder pootjes). Opmerkelijk is verder het flinke aantal mierenhopen van de rode bosmier.

In dit bosgebied lopen ook dassen, al laten ze zich niet zien. Hun burchten liggen in het bos aan de zuidzijde van de nabijgelegen Noodweg. Met speciale tunnels kunnen ze veilig de weg passeren. Ook op andere plaatsen zijn dergelijke passages gemaakt. Mede daardoor gaat het de laatste jaren goed met de dassenpopulatie rond Hollandsche Rading, de meest westelijke van het land.Een eind verder ligt links het Tienhovens Kanaal.

Wat nu een belangrijk leefgebied is voor de beschermde kamsalamander, was ooit bedoeld als vaarweg tussen de Utrechtse Vecht, hier tien kilometer vandaan, en de toenmalige Zuiderzee. Bij Laren wilde men aansluiten op de Gooyergracht. Het is duidelijk dat men hier vastliep in de voet van de Gooise stuwwallen. Er wordt veel moeite gedaan de open plekken in het bos te behouden.

Ze groeien namelijk snel dicht met bosopslag. Het beheer is gericht op een zo natuurlijk mogelijk bos met een open structuur. Op het naastgelegen landgoed de Hoorneboeg is soms de zwarte specht te horen. Ook de groene specht met zijn lachende geluid komt hier voor.Vlak bij het hek van het landgoed staan meerdere robinia´s. Deze boom is onder meer te herkennen aan de witte bloemtrossen en ruige schors met diepe, lange groeven. Hoe dieper de groeven, hoe beter de boom groeit.

De wetenschappelijke naam is Robinia pseudoacacia, waardoor hij ten onrechte ook wel acacia genoemd wordt. Een acacia is een geheel andere boomsoort. Bomen die in het open veld groeien hebben een silhouet dat karakteristiek is voor de soort. Op de open heide zijn ze nauwelijks te herkennen als eik of beuk: de boomkroon begint direct boven de grond.

Even verder loopt u tussen bremstruiken. Aan de oostzijde van de hei loopt u langs de Uilenbergjes. De oude zandverstuiving is ooit ontstaan door overbeweiding en te veel plaggen van de heide. Sindsdien heeft de wind vat op het zand. Op de heide liggen enkele van de zeven grafheuvels in dit terrein. Ze zijn zeker 2.800 jaar oud. Kort daarna kruist u de mooie Hoorneboegselaan met zwarte dennen als laanbeplanting.

Hier was het bos eens open heide. In de oorlogsjaren, toen de bezetter hier tanks en andere legervoertuigen had staan, kwam het bos zo sterk op dat later van omvorming naar heide werd afgezien. De oude dennen die hier staan dienen soms als roestplaats voor ransuilen. Braakballen onder de boom verraden hun aanwezigheid.

Bron
Goois Natuurreservaat

Vond je dit een leuke route?