De Zuid

  • 7 KM
Beheerder
Goois Natuurreservaat
Startpunt
Het startpunt ligt aan de Vuursche Dreef, nabij station Hollandse Rading, aan de oostzijde van het viaduct.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid aanwezig.
Type markering
Route gemarkeerd door genummerde palen rode pijl.
Kenschets
Gelegen ten zuiden van Hilversum.Voert door uitgestrekt bosgebied en langs het Hilversums Wasmeer.
Folder, boekjes
Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. Te bestellen voor Euro 7,90 ( 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het Goois Natuurreservaat.
Tevens verkrijgbaar bij de regionale VVV en ANWB te Hilversum.
Omschrijving
Het eerste deel van de route loopt parallel met de rading, de oude grens tussen Holland en Utrecht (‘Sticht’), tevens de zuidgrens van het Gooi. De grote kuil is door zandwinning ontstaan en in 1956 bebost. In het begrazingsgebied is duidelijk te zien dat de runderen binnen de afrastering de Amerikaanse vogelkers in toom houden.

Amerikaanse vogelkers (er is ook een inlandse vogelkers) hindert de ontwikkeling van een kruidenvegetatie en de opslag van jonge bomen. Deze bospest, zoals zijn bijnaam luidt, wordt daarom behalve met grazers tevens met de hand en de machine bestreden. Daarbij werkt alleen afzagen niet afdoende, zoals u kunt zien. In het hele terrein word gestreefd naar een opener en gevarieerder landschap, zodat het voor meer planten en dieren interessanter wordt.

Bijna halverwege de route loopt u door een aangeplant bos van Amerikaanse eik. Wat verder ziet u meerdere geringde eiken. De bast is opzettelijk doorgesneden om hier meer staand dood hout te krijgen. Staande, dode bomen worden snel ontdekt door spechten die er een nestholte in hakken. Van deze holtes maken later andere holenbroeders en soms vleermuizen weer dankbaar gebruik.

Let u op voor de verwijzing naar het uitzichtpunt aan het Hilversums Wasmeer.De opslagschuur ‘De Blokhut’ dient als opslagplaats voor hooi als bijvoer voor de runderen in de winterperiode. Bij de schuur is een diepe poel waar de grazers kunnen drinken en waar amfibieën leven. Met de aanleg van de A27, begin jaren zeventig, is niet alleen het padennet versnipperd maar is ook een barrière ontstaan voor plant en dier.

Er zijn plannen om de barrière te slechten door een ecoduct te maken. Wat zuidelijker ligt al een dassentunnel onder de snelweg. Een deel van dit gebied wordt Erfgooiersbos genoemd. Het oorspronkelijke Erfgooiersbos, het laatste ‘oerbos’ in het Gooi, is hier rond 1600 gekapt, waarna er nog enkele eeuwen heide heeft gestaan. De naam Dassenbos verwijst naar de das die hier voorkomt.

Bron
Goois Natuurreservaat

Vond je dit een leuke route?