Bussummer- en Westerheide

  • 8 KM
Beheerder
Goois Natuurreservaat
Startpunt
Het startpunt ligt op het dagrecreatieterrein Westerheide, aan de Hilversumseweg te Laren.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid aanwezig
Type markering
Route gemarkeerd door genummerde palen met rode pijl.
Kenschets
Gelegen tussen Bussum, Laren en Hilversum. Voert over grootste heideveld van het Gooi.
Folder, boekjes
Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. Te bestellen voor Euro 7,90 ( 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het Goois Natuurreservaat.
Tevens verkrijgbaar bij de regionale VVV en ANWB te Hilversum.
Omschrijving
De runderen die hier lopen verhinderen dat het terrein dichtgroeit met bomen en dat grassen de overhand krijgen. Beter dan de mens met machines kan doen, zorgen de grazers voor diversiteit in de vegetatie, waardoor ook karakteristieke heidesoorten als tormentil, stekel- en kruipbrem behouden blijven.

Het is uiteindelijk ook aan de vele eeuwen van beweiding te danken dat er heidevelden zijn. De kleine en grote kuilen zijn ontstaan doordat de Gooiers hier vroeger zand, grind en leem haalden.De verschillende kleurvlakken op de heide komen door verschil in leeftijd van de struikhei. Korte, jonge heide wisselt af met oudere struikhei. Het ‘savannegeel’ is afkomstig van de grassoort "bochtige smele" (bloeit met aren op bochtige, uitstaande ‘takjes’) en op de wat vochtige grond het steviger pijpenstrooitje (bloemtakjes parallel aan de stengel).

Sinds eind jaren zeventig heeft de heidevegetatie te maken met vergrassing. Dat is het directe gevolg van vermesting via de lucht, veroorzaakt door de uitstoot van stikstofverbindingen door landbouw, verkeer en industrie. Sterk vergraste delen worden op een gegeven moment geplagd, waarna op de grijswitte ondergrond de hei kan terugkeren uit zaad dat ook na vele jaren in de bodem zijn kiemkracht behoudt.

Het herstel van de heidevegetatie kost een aantal jaar, vandaar het verschil in leeftijd (en kleur). Plaggen alleen is op den duur onvoldoende. Begrazing moet ervoor zorgen dat de volgende plagbeurt voldoende lang kan worden uitgesteld en dat plantenzaden door de grazers worden verspreid.

Belangrijk is ook dat grazers de grasmat open plukken en zo voortdurend geschikte plekjes maken voor de groei van heidekruiden.

Bron
Goois Natuurreservaat

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Lisa - zaterdag 05 augustus 2023

Nicky - donderdag 21 januari 2021

Heerlijke wandeling. Korter dan aangeven 7,15 km. Gemeten met Strava

harriet - woensdag 21 augustus 2019