Duinen bij Bakkum - Zeeveldpad

  • 3.1 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
Ingang Noorderstraat, aan de Herenweg tussen Bakkum-Noord en Egmond-Binnen, ten noorden van Jeugdherberg Koningsbosch

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunt route
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een gele driehoek
Kenschets
Door de oudste bossen van het Noordhollands Duinreservaat, waar roofvogels de lucht bevolken
Omschrijving
Met de aankoop van landgoed Bakkum werd kort na 1900 de basis gelegd voor het Noordhollands Duinreservaat. De provincie Noord-Holland kocht dit 1100 hectare grote terrein van de prinses Zu Wied, omdat men besloten had er een ziekenhuis voor geesteszieken te stichten. Daarvoor was echter slechts 80 hectare nodig. Zo werd provinciaal landgoed Bakkum de kern van waaruit in de loop van een eeuw het Noordhollands Duinreservaat is ontstaan. Het terreingedeelte ten noorden van de Zeeweg heeft nog steeds een landgoedkarakter met veel rechte lanen. Hier zijn ook de oudste grove dennen (1860) van het duinreservaat te zien. In de tijd van Koning Willem I heeft men in deze omgeving geprobeerd het 'onnutte' duingebied te ontginnen. Om het gebied te ontwateren is toen de Diepe Sloot gegraven die het overtollige water moest afvoeren naar de polder. Deze vroege landbouwontginningen zijn nog steeds bepalend voor het duinterrein bij Castricum. De open vlakke velden die rondom de Brabantse Landbouw en de boerderij Berwout liggen, zijn voormalige akkers. De oude dennen op het landgoed Bakkum zijn de overblijfselen van de eerste pogingen het duingebied te bebossen. Camping Bakkum ligt midden in dit gebiedsdeel waardoor dit duingebied het meest bekend is in Amsterdam en omgeving.

Op deze wandeling zijn veel ontwateringssloten te zien. Die sloten werden gegraven om het vrij natte binnenduin te ontwateren en bosaanplant mogelijk te maken. Er groeien hier veel essen, liefhebbers van vochtige bodem. Verder zijn er hoge eiken en veel esdoorns. Onderweg is veel staand en liggend dood hout te zien. Dood hout is een levensvoorwaarde voor gezond bos. Een leger van opruimers, waaronder paddenstoelen, laat dat dode hout op den duur geheel verdwijnen. Op de weg zijn heel vaak libellen te zien die op het warme asfalt van de zon genieten. In de mantelzoom, de bossages naast het hogere bos, huizen vlinders. Boven het open weiland stijgt de warme lucht waarvan de buizerd profiteert en er zijn rondjes draait. De Melkvlakweg herinnert aan het vroegere boerenbedrijf.

In de bosrand staan dode dennen. Die zijn het slachtoffer geworden van zoute neerslag die met de westenwind vanuit zee wordt aangevoerd. Zout onttrekt vocht aan naalden en takken zodat die prompt dood gaan. Het gebied is de laatste tijd erg veranderd. Op de Wei van Brasser, die nu uit poeltjes en een mooie vegetatie bestaat, werd enkele decennia geleden nog maïs geteeld. Ook stonden de greppels en sloten het hele jaar droog. Door stijgend grondwater en de rijke regenval van de laatste jaren, is het bos heel wat vochtiger geworden. Op de bosbodem liggen nu dikke moskussens en groeien in de herfst kleurige paddenstoelen.

Langs het water staan meer grote beuken. Het bos heeft hier een beetje de sfeer van een landgoed. Dat is niet zo vreemd want in de 19e eeuw, toen het gebied in handen van het koningshuis was, werd geprobeerd een parkbos te realiseren. Boerderij “Zeeveld”, is van het Noord-Hollandse stolptype. De boerderij werd gebouwd als ontginningsboerderij. Nu is er bezinningscentrum “Jan 17” gevestigd. De moestuin, waar biologisch geteeld wordt, hoort bij dit centrum. De wandeling gaat door een afwisseling van stukken open duin en bospartijen. Hier en daar is het oude binnenduinlandschap nog goed te zien, zoals op de Noorderstraat. Het nollenlandschap, aflopende duintjes in de richting van de polder, is in grote stukken van de Nederlandse vastelandsduinen verleden tijd. Er werd gebouwd, er kwamen sportvelden of er werden begraafplaatsen in aangelegd. Gelukkig is tussen Bakkum en Egmond een heel stuk van dit bijzondere landschap gespaard gebleven.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Wim - donderdag 07 januari 2021

Dit was lang onze vafourite wandeling, zeer gevarieerd en je kan met eigen variaties er steeds weer een andere ervaring van maken.