Purmerbos - verharde route

  • 4 KM
Beheerder
Staatsbosbeheer
Startpunt
De route begint bij de hoofdingang aan het einde van de IJsselmeerlaan.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Nabij de Sportvelden Wherevogels is parkeergelegenheid.
Type markering
De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.
Kenschets
Genieten van het Purmerbos voor iedereen.
Folder, boekjes
Het Purmerbos staat ook op de ‘Welkom bij de Boswachter’-kaart Groot-Waterland'. Deze is te koop bij de VVV’s in de regio.
Omschrijving
Deze route loopt uitsluitend over verharde paden. Hierdoor is het Purmerbos gemakkelijk toegankelijk voor mensen met kinder- of invalidenwagens. Dit jonge bos aan de rand van Purmerend is aangelegd voor iedereen, die in de nabije omgeving wil genieten van rust en stilte. Het Purmerbos is een van de eerste resultaten van de zogenaamde randstadgroenstructuur: de aanleg van nieuwe bossen voor de recreant en houtproductie dicht bij de stad.

Al wandelend komt u allerlei boomsoorten en struiken tegen. De populier is veruit het meest geplant. Op de vruchtbare klei groeien de bomen razendsnel. De jonge populieren schieten zo'n twee meter per jaar de lucht in. In de toekomst worden de bosvakken met populieren uitgedund of gekapt, zodat er ruimte ontstaat voor andere loofbomen.

Het populierenhout wordt voor diverse doeleinden gebruikt.
Er worden pallets en papier van gemaakt en een deel is speciaal bestemd voor klompenmakerijen in de nabije omgeving. Het resthout is geschikt voor houten tuintegels, lucifers, open haardhout, of als strooisel in het hok van kleine huisdieren, zoals cavia's.Naast de populier zorgen vakken met essen, eiken, beuken en kleine plekjes met vogelkers, linde, haagbeuk, wilg en es voor afwisseling.

Bij de aanleg van het bos is rekening gehouden met het karakter van de Purmer. De bestaande rechtlijnige structuur van de polder is zoveel mogelijk behouden. De ruige begroeiing van het Purmerbos trekt heel wat dieren aan, zoals hazen, wezels, hermelijnen, spechten, fazanten en talrijke zangvogels.

Het Purmerbos wordt doorsneden door een groot aantal sloten. Het ondiepe, schone water vormt een ideaal leefgebied voor talrijke amfibieeen. Kikkers, padden en salamanders vinden er hun voedsel en kunnen in het water hun eieren afzetten.

Bron
Staatsbosbeheer

Vond je dit een leuke route?