Noordhollands Duinreservaat / Wimmenummerduinen

Oppervlakte
400 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Egmond aan Zee is een echt zeedorp en heeft van oudsher een grote invloed gehad op het omliggende duinterrein. Door gebruik van de duinen is zelfs een apart landschap ontstaan: het zeedorpenlandschap
Omschrijving
Het kustdorp Egmond aan Zee is aan alle kanten ingesloten: aan de westkant door de Noordzee en aan de andere kanten door duinen. Aan het landschap is nog steeds te zien hoe de derpers (dorpers) eeuwenlang het duingebied hebben gebruikt om te kunnen (over-)leven. De hoge duinen rondom het dorp ontstonden doordat de derpers zich moesten beschermen tegen het stuivende zand: ze legden de zeereep vast en daardoor groeide het zand in de hoogte steeds verder aan. Op beschutte plaatsen in het zand groeven ze akkertjes uit om een vlak landje te krijgen en dichter bij het grondwater te komen. Als mest gebruikten ze vaak afval van de zee: wier en zeesterren. Op veel van deze kleine akkertjes wordt nog steeds ‘getuind’, al is dat tegenwoordig meer uit hobbyisme dan om te kunnen overleven. In vroeger dagen lieten de mensen in de omgeving van het dorp ook geiten grazen. Die stonden aan een ‘kuur’ en werden elke dag verplaatst naar een andere grazige plek. De struiken in het duin werden gekapt en als brandhout verkocht aan de bakkers. Zo ontstond een landschap van open duinen met diep verscholen akkertjes, veel looppaadjes, kleine zandverstuivingen en een zeer bloemrijke vegetatie. Dit landschap is typerend voor een zeedorp als Egmond aan Zee en de kenmerkende invloed van de dorpsbewoners op het omringende duingebied. Vooral aan de noordkant van het dorp leeft deze historie nog volop en zijn de derpers nog steeds actief in het ‘doin’.
Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Ingangen
Hoofdingangen: Woudweg/Herenweg (t.o. Gasterij Het Woud); Nachtegalenpad; Voormalig gemeentehuis Egmond
Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl
Parkeergelegenheid
Bij genoemde hoofdingangen
Info seizoensgebonden
Een deel van het gebied is van 1 maart tot 1 juli afgesloten i.v.m. vogelbroedseizoen. Dit staat met borden aangegeven.
Toegankelijkheid honden
Honden zijn toegestaan, mits kort (en 'fysiek') aangelijnd
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Routes in Noordhollands Duinreservaat / Wimmenummerduinen