CloseNatuurinformatiepunt Balgzand (bij 't Kuitje)

Natuurinformatiepunt Balgzand (bij 't Kuitje)


Natuur- of recreatiegebied
Regio
Bezoekadres
Oostoeverweg 80
1786 PS Den Helder
E-mail
info@landschapnoordholland.nl
Website
Natuurinformatiepunt Balgzand
Toegangskosten
Gratis.
Algemene informatie
Natuurinformatiepunt Balgzand bij 't Kuitje bevindt zich in natuurgebied Balgzand in de Noordkop. Dit natuurgebied bestaat uit een enorme wadplaat van ongeveer 6000 hectare waar duizenden vogels rusten, eten en broeden.

Het natuurinformatiepunt is een prima plek voor een activiteit op het wad. Bij voldoende belangstelling zijn er wad- of vogelexcursies. Landschap Noord-Holland gebruikt dit Natuur-informatiepunt samen met de Waddenvereniging. Het informatiepunt is gevestigd in het oude dijkmagazijn ’t Kuitje bij Den Helder.
Openingstijden
De openingstijden zijn afhankelijk van het getij. Op afspraak bent u uiteraard altijd welkom.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Informatiepunt Balgzand is helaas niet goed met het openbaar vervoer te bereiken. Vanuit Anna Paulowna vertrekt bus 158 richting Den Helder Station en vanuit Den Helder vertrekt bus 158 richting Den Oever - uitstaphalte Balgweg, Breezand. Vanaf hier is het nog een kleine 45 minuten lopen naar het informatiepunt.
Bereikbaarheid eigen vervoer
Volg vanaf de weg langs het Noord-Hollands Kanaal (N9) de borden '‘Industrieterrein Oostoever’' (afslag N99). Rijd het industrieterrein 2,5 km. op en ga 30 meter voor de poort van de Marine rechtsaf.
Toegankelijkheid voor mindervalide personen
Tijdens wandelingen op verharde paden langs de dijk kunnen mensen in een rolstoel mee. Natuurinformatiepunt Balgzand zelf is matig toegankelijk voor rolstoelen.
Tentoonstelling
Presentatie en aquaria met vissen en wadbeestjes.
Activiteiten
Wadexcursies en vogelkijkexcursies.

Voor aanmeldingen en info over wadexcursies kunt u zich telefonisch wenden tot J. Booij, tel. 0223- 635340 (e-mail: jac.booij@planet.nl).

Voor aanmeldingen en info over vogelkijkexcursies kunt u Landschap Noord-Holland telefonisch raadplegen, tel. 088-0064455.
Kinder activiteiten
Wadexcursies.