Landelijke Natuurwerkdag: werken aan een gezond duin

  Natuur- of recreatiegebied
  Noordhollands Duinreservaat / BergerbosNoordhollands Duinreservaat / Duinen bij Castricum
  Website
  Link
  Beschrijving

  Helpt u mee?

  Op zaterdag 2 november, de landelijke natuurwerkdag gaan we op drie locaties in de duinen aan de slag. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 

  In het Noordhollands Duinreservaat knappen we bij Bergen heideveldjes op door houtige planten weg te halen die we daar niet willen hebben. Om te voorkomen dat de heide helemaal dichtgroeit.

  Bij Castricum zorgen we er voor dat de zon in de bosranden kan blijven schijnen, zodat vlinders en andere insecten voldoende voedsel kunnen vinden en van de ene naar de andere open plek kunnen blijven vliegen.

  In de Kennemerduinen maken we het duin open, door allerlei plantensoorten die daar niet thuishoren (o.a. exoten) weg te halen. Zodat de echte duinsoorten met de bijbehorende insecten weer een kans krijgen.

  Daarom vragen we uw hulp bij het verwijderen van de exoten en andere houtige gewassen bij Overveen, Castricum en Bergen.

  U werkt onder begeleiding van één van onze medewerkers. Voor gereedschap, koffie, thee en soep wordt gezorgd, u zorgt zelf voor stevige schoenen en kleding die tegen een stootje kan en voor uw lunch.

  U kunt zich aanmelden voor deze dag bij de website van natuurwerkdag

  Locatie/startpunt
  U kunt kiezen tussen drie locaties: Heidevelden opknappen: verzamelen bij parkeerplaats Uilenvangersweg langs de Zeeweg van Bergen naar Bergen aan Zee. Bosranden opknappen: verzamelen bij parkeerplaats Zanderij, aan de Geversweg achter station Castricum. Verwijderen exoten: Parkeren ingang parkeerterrein Koevlak, langs de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee. Graag verzamelen bij het groene hek 50 meter voor de parkeerplaats.
  Kosten
  Deelname is gratis. Leeftijd: volwassenen en kinderen van 6 tot 16 jaar onder begeleiding
  Aanmeldinformatie

  Ga naar de website http://natuurwerkdag.nl

  Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
  Bron
  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland