Verwijderen van duin-vreemde plantensoorten

  Natuur- of recreatiegebied
  Nationaal Park Zuid-Kennemerland / De Kennemerduinen
  Website
  Link
  Beschrijving

  Helpt u mee?

  Een plant is een plant en groen is groen, of toch niet? In de duinen groeien specifieke plantensoorten die zijn aangepast aan de bijzondere omstandigheden van het landschap, zoals droogte, zand, en zoute wind. Het zijn vaak planten die langzaam groeien en laag blijven en waar weer bijzondere insectensoorten van profiteren. Door verschillende zaken, o.a. door toedoen van de mens, komen er ook planten tussen die zich anders gedragen, snel groeien, hoger worden en zich vlot kunnen uitbreiden, waardoor de typische duinplanten in de verdrukking komen. Vaak zijn het bes-dragende planten zoals de Amerikaanse vogelkers waarbij de vogels door het eten van bessen de verspreiding een handje helpen.

  Voor het op peil houden van de biodiversiteit in de duinen vragen wij uw hulp bij het verwijderen van deze duin-vreemde soorten op zaterdagen in september, oktober en november bij Overveen. U werkt onder begeleiding van één van onze medewerkers.

  Voor gereedschap, koffie, thee en soep wordt gezorgd, u zorgt zelf voor stevige schoenen en kleding die tegen een stootje kan en voor uw lunch.

  De dagen starten om 10.00 uur en eindigen om 15.00 uur, en de data zijn 14 september, 2 november, 9 november en 7 december.

  U kunt ook kiezen om 1 dag mee te doen, bijvoorbeeld tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 2 november.

  Verzamelen op de parkeerplaats voor het bezoekerscentrum.

  Locatie/startpunt
  Parkeren ingang parkeerterrein Koevlak, langs de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee. Graag verzamelen bij het groene hek 50 meter voor de parkeerplaats.
  Kosten
  De activiteit is gratis geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 15 jaar. Aanmelden is noodzakelijk!
  Aanmeldinformatie

  U kunt zich voor de duinwerkdagen opgeven via bijgaande link

  https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten

  Let op! Graag voor de natuurwerkdag op 2 november aanmelden via www.natuurwerkdag.nl 

  Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
  Bron
  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland