Duinwerkdag

  Natuur- of recreatiegebied
  Nationaal Park Zuid-Kennemerland / De Kennemerduinen
  Website
  Link
  Beschrijving

  Werk mee voor behoud van ons mooie duingebied
  Het duingebied staat continu onder druk. Als natuurbeheerder wil PWN het unieke leefgebied van veel bijzondere planten en dieren graag behouden. Hiervoor onderhouden we de natuur. En hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Op verschillende zaterdagen vanaf oktober tot halverwege maart (dus buiten het broedseizoen) organiseren wij duinwerkdagen. Op een duinwerkdag werk je samen met andere vrijwilligers onder de deskundige begeleiding van onze Natuuronderhoudsmedewerker en zorg je voor het behoud van de mooie natuur in het duin. Ook vertellen we meer over hoe wij de natuur in het duin beheren.

  De werkzaamheden 
  De werkzaamheden zijn erop gericht om de soortenrijkdom aan insecten en planten en vogels te vergroten, kenmerkende duinvegetatie meer ruimte te geven en de natuurwaarden van het duingebied in stand te houden. Hierbij kun je denken aan struiken verwijderen, bosranden snoeien, bomen zagen/uitsteken, stuifkuilen beheer en exoten verwijderen. Deze keer bestaat de klus uit Dennenopslag verwijderen.

  Gereedschap en soep 
  De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur en duren tot 15.00 uur. Hier valt een lunchpauze in van een half uur. Als jij zorgt voor warme kleding, stevig schoeisel en een eigen lunchpakket, dan zorgen wij voor koffie, thee, limonade en soep. Ons onderhoudsteam van de sector Natuur en Beleving zorgt ook voor voldoende gereedschap, werkhandschoenen en deskundige begeleiding.

  Locatie/startpunt
  Parkeren ingang parkeerterrein Koevlak, langs de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee. Graag verzamelen bij het groene hek 50 meter voor de parkeerplaats.
  Kosten
  De activiteit is gratis geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 15 jaar. Aanmelden is noodzakelijk!
  Aanmeldinformatie

  U kunt zich voor de duinwerkdag opgeven via bijgaande link

  https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten

  Let op! Graag voor de natuurwerkdag op 2 november aanmelden via www.natuurwerkdag.nl 

  Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
  Bron
  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland