De monsters van de Twiskepolder

Locatie/startpunt
Verenigingsgebouw Vrij en Blij
Aanmeldinformatie
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
Bron
IVN Consulentschap Noord-Holland