Werkochtend heemtuin De Dwarsgouw

Beschrijving

U kunt aan de slag in heemtuin De Dwarsgouw aan het Trimpad in Purmerend elke derde zaterdagochtend van de maand.

 

Doelstelling voor deze heemtuin is de kenmerkende Waterlandse natuur in stand te houden en de biodiversiteit in de heemtuin te vergroten en te verbeteren waar dat mogelijk is. De werkzaamheden bestaan onder andere uit riet maaien en afvoeren, het schonen van poelen, slootkanten en slootjes, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, bosonderhoud en het knotten van de wilgen. Ook verrichten we voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan paden, hekwerk, bewegwijzering en gereedschap. Voor Maatschappelijke Stage in het middelbaar onderwijs (MaS) is de heemtuin een geschikte locatie.

 

Hebt u interesse om in de heemtuin te werken of wilt u informatie over deze werkochtenden, dan kunt u contact opnemen met

Louis Boersma, heemtuinwg.ivn.nl@gmail.com of 06-13466148.

 

Werkochtenden van 08.45 tot 12.15 uur

Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
Bron
IVN Consulentschap Noord-Holland