"De wolf in Nederland"

  Website
  Link
  Beschrijving

  Door Joliene Wennink

  De lezing gaat over de opmars van de wolf en de goudjakhals in West-Europa en in het bijzonder in Nederland.
  Voor de wolf komt aan bod de geschiedenis van de wolf, ecologie, de vraag of Nederland een geschikt gebied is, bescherming van vee en de huidige stand van zaken.
  Van de goudjakhals wordt in het kort de ecologie, de verspreiding, het dieet en de leefomgeving aangestipt. Vervolgens komen de leefgebiedanalyse en de huidige stand van zaken aan de orde.

  Joliene Wennink heeft in haar studies Biologie en Natuur- en Bosbeheer vooral aandacht gegeven aan ecologie en conservatie van de natuur.
  Zij is verbonden aan de Zoogdierenvereniging en heeft daarvoor een leefgebied-analyse voor de goudjakhals in Nederland uitgevoerd. Zij valideert nu o.a. wolvenmeldingen voor het Wolvenmeldpunt.
  (zie ook www.wolveninnederland.nl)

  Locatie/startpunt
  Wijkcentrum Overdie
  Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
  Bron
  IVN Consulentschap Noord-Holland