Vogeltrek in de Hekslootpolder

  Website
  Link
  Beschrijving

  Deze zondag organiseert het IVN Zuid-Kennemerland i.s.m. Vereniging Behoud de Hekslootpolder en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een excursie over vogels op doortrek in de Hekslootpolder.

  Deze polder tussen Haarlem-Noord en Spaarndam is een eeuwenoud veenweidegebied waar niet al te intensief geboerd wordt en is bekend om zijn weidevogels en grote aantallen trekvogels en wintergasten.

  Kijker meenemen.

  Denk om warme kleding!

  Vertrek bij het infopaneel hoek Spaarndamse-weg/Vondelweg.

  Info: Eric van Bakel, ericvanbakel@hetnet.nl


   

   

  Start datum Eind datum Start tijd Eind tijd Dagen
  Bron
  IVN Consulentschap Noord-Holland