CloseKraansvlak - Voetspoor (geel)

Kraansvlak - Voetspoor (geel) 


Kenschets
Een zeer afwisselende wandeling door de ongerepte duinen van het Kraansvlak
Lengte
4 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • PWN
Type markering
Houten paaltjes met gele markering
Beschrijving
Via deze route loopt u op een voetspoor van ingang Noordduinen naar het Wurmenveld. Het voetspoor is aangegeven door paaltjes met een gele kop.

Deze route loopt door een deel van de duinen dat door koeien wordt begraasd. Een kudde roodbonte koeien houdt er de begroeiing kort en eet er zaailingen van bomen en struiken weg. Met hun hoeven woelen ze bovendien plekken kaal waardoor het zand weer kan gaan stuiven. Het duin blijft daardoor mooi open en de planten en dieren die daarvan houden blijven het naar hun zin hebben.
De duinen bij Zandvoort worden al eeuwenlang door mensen gebruikt. Ze legden er akkertjes aan en ze lieten er hun vee grazen. Op die manier is hier het zeedorpenlandschap ontstaan: een heel bijzonder landschap met een levensgemeenschap die prima is aangepast aan betreding, bebouwing en begrazing.
Een ander deel van het Kraansvlak wordt sinds kort ook begraasd door wisenten. Dit gebied is niet toegankelijk voor bezoekers, maar de route loopt een stukje langs het raster dat hun begrazingsgebied begrenst. Dit raster is voorzien van schrikdraad onder hoogspanning. Raak dit draad onder geen voorwaarde aan!
De wisent is een verre verwant van ons huisrund. In vergelijking met onze huisrunderen hebben ze een veel slankere bouw, een hoge rug, korte, naar boven gekromde horens en een vrij egale donkerbruine vacht. In de schaduw van een volwassen bos zijn ze dan ook moeilijk te ontdekken. Wisenten zijn goed aangepast aan een leven in een bosrijke omgeving. Kalfjes kunnen zelfs slecht tegen teveel zonlicht en hebben schaduw nodig. De kans dat je een wisent ziet langs de gele route is vrij klein, omdat ze natuurlijk in bossen leven en die staan een stuk verder in het gebied. De wisenten zijn hier ingezet als grazers omdat ze naast gras ook grote struiken en bomen eten.
Als u het pad helemaal afgelopen hebt, kunt u terug via het Duinpieperpad. De landjes die langs dit fietspad liggen zijn in gebruik bij de Zandvoortse aardappelteeltvereniging. Zij verbouwen hier de ‘duinpiepers’ waar dit fietspad ook naar is vernoemd. Bijna waren de duinaardappelen van het menu van de Zandvoorters af, maar halverwege de vorige eeuw trof de overheid maatregelen om aardappelmoeheid (plantenziekte) tegen te gaan. In 1950 volgde voor Zandvoort een totaal verbod op de aardappelteelt. Niet iedere teler gehoorzaamde daaraan, met als gevolg dat het zelfs tot processen bij de rechtbank in Haarlem kwam. Dat bracht toenmalig gemeenteraadslid Jaap Koning op het idee om de krachten te bundelen en een vereniging op te richten. De duinaardappelteelt was het waard om gered te worden; hij hoorde bij het unieke zeedorpenlandschap rondom Zandvoort. De Zandvoortse aardappelteeltvereniging bereikte haar doel en houdt zich anno 2007 nog altijd aan de destijds gestelde regels. Om ziekte te voorkomen adviseert Universiteit Wageningen welke pootaardappels te gebruiken en blijven de landjes na een jaar gebruik steeds twee jaar braakliggen. De hekken zijn dan ook weg, waardoor het lijkt alsof de akkertjes verlaten zijn. Dat is dus niet zo: de telers zijn alleen tijdelijk verhuisd naar andere landjes, die wat dieper in het duin liggen.
U volgt nu het pad richting het Wurmenveld.
Via het fietspad kunt u teruglopen naar de Noordduinen.
Startpunt
- Ingang Noordduinen bij het circuit van Zandvoort (Boulevard Barnaart)
- Ingang Wurmenveld, Zandvoort, vanaf ingang Visserspad aan de Van Lennepweg
Parkeergelegenheid
Parkeerterrein ingang Noordduinen (parkeertarief gemeente Zandvoort)
Bron
  • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland