CloseKennemerduinen - Ingang Bleek en Berg (groen)

Kennemerduinen - Ingang Bleek en Berg (groen) 


Kenschets
Wandeling langs de Oosterplas en over het Grote vlak
Lengte
6 km
Natuur- of recreatiegebied
Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • PWN
Type markering
Houten paaltjes met groene markering
Beschrijving
De route loopt vanaf ingang Bleek en Berg, langs de Oosterplas en het uitzichtpunt de Starreberg. Daarna gaat de route over het Grote vlak, om vervolgens weer bij het startpunt uit te komen.

Bij de ingang van Bleek en Berg staat een informatiebord met leuke wetenswaardigheden over het gebied. De route vertrekt hier en loopt via de parkeerplaats het bos in. Als u het pad volgt moet u op een gegeven moment door een hek, dit hek staat er om de dieren die het gebied begrazen in het gebied te houden. De duinen zijn op veel plaatsen dichtgegroeid met grassen en struiken, waardoor planten en diersoorten van het open duinlandschap verdwijnen. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke achteruitgang van de konijnenstand in de laatste 20 jaar. Om een gevarieerder en meer oorspronkelijk duinbeeld te krijgen, hebben de beheerders Schotse Hooglanders (koeien) en Koniks (paarden) ingezet. Deze dieren eten de begroeiing op en trappen de bodem open. Hierdoor groeien er weer kleurige mossen, kruiden en bloemen. De dieren zien er imposant uit maar ze hebben een goed karakter. Het is verstandig om afstand te houden (ongeveer 25 m) en ze niet te aaien of te voeren. Langs de Oosterplas en het Grote Vlak komt u de grazers misschien wel tegen. Als u het pad verder volgt komt u langs de Oosterplas. De Oosterplas is afgegraven voor zandwinning voor Haarlem en is nu vooral geliefd om de rust en het mooie landschap. De Oosterplas biedt zwem- en speelgelegenheid maar zwemmen is hier op eigen risico. Daarna volgt u het pad naar links, onderweg komt u een groen bord tegen waarop staat dat u niet buiten de paden mag lopen. Via dit hoger gelegen pad rond het meer loopt u het duin in naar het uitzichtpunt de Starreberg. Vanaf de Starreberg heeft u een mooi panoramazicht over de duinen. De overgangen van de binnenduinrand in het oosten, de duinstruwelen in het midden en de zeereep in het westen, zijn vanaf dit punt duidelijk zichtbaar. Daarna volgt u het pad richting het Grote vlak. Dit stukje gebied heeft vroeger vol gestaan met duindoorns, maar doordat er in 1996 een brand is geweest, is het nu helemaal kaal, duindoorns zijn namelijk niet goed bestand tegen brand. Na het Grote vlak loopt het pad door naar het eindpunt Bleek en Berg.
Startpunt
Ingang Bleek en Berg, langs de Bergweg, tussen Santpoort-Zuid en Bloemendaal
Parkeergelegenheid
Bij startpunt route. Voor een overzicht van de parkeertarieven, ga naar www.pwn.nl.
Bron
  • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland