CloseFort bij Krommeniedijk

Fort bij Krommeniedijk


Kenschets
Gaaf fort aan de Lagendijk bij Krommeniedijk
Beheerder
  • Landschap Noord-Holland
Regio
Oppervlakte
7 ha
Omschrijving

In het begin van de 20ste eeuw is er een ring van forten gebouwd rond Amsterdam, die bekend is geworden als de Stelling van Amsterdam. Deze forten hebben veel betekend voor het landschap. Inmiddels zijn ze veroverd door de natuur en begroeid geraakt met bomen en struiken. Op zich al waren het oases van stilte. Bovendien hebben ze de omringende gebieden gevrijwaard voor nieuwe bebouwing. Vaak waren de aanpalende polders bestemd voor een waterlinie. Bij een vijandige aanval kon in enkele dagen tijd via een ingenieus stelsel van sloten, sluisjes en stuwen een ring van plassen worden gecreŽerd rond zowat de hele stelling. Nu al deze forten voor defensie geen dienst meer doen worden ze niet alleen beschermd omdat ze landschappelijk zo aantrekkelijk zijn, maar ook omdat ze een natuurlijke corridor vormen voor planten en dieren. Op de zandafdekkingen, de taluds en in de grachten komen veel dieren en planten voor die elders in Noord-Holland al lang verdwenen zijn. Hier broeden de zeldzame dodaars en soms de steenuil.

Ingangen

Vlakbij Krommeniedijk langs de Lagendijk.

Toegangsvoorwaarden
Het fort is alleen bij rondleidingen en open dagen te bezoeken.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
  • Landschap Noord-Holland